Dec 7, 2011

HRCS 2011 Parking na Sportstachi sono1

Ah!! sassoku NAKAJYO-san no 74!!yoikanji-
75kana- hunniki youssu
yoku omikakeshimasu!! kakkoyoi !!
yappa kakkoyoissune-
zutto kawarazu kakkoyoissu
79kana-?? saikin konohenn ga suge- kininarimasu
75kana-?yoissune-
dokutokussune
machigainai style desu
Ah!! gas suta de !!
u-n!! nobashi & seat de yoikannjissu
Ah!! hajimemashitedesu!
gobusatadesu !! 75 kakkoyoissune-!!
mannma na yoikannji ga huetekitayouna・・・・・・・
TUDUKU

No comments:

Post a Comment