Dec 6, 2011

HRCS 2011 Kaijyou na bike, kuruma & Egaos sono2

Kaijyou taratara arukimasu !!

O-!! NICE san suge- Display !!

Otsukaressu !! SS/S san !! tyoi EGAO


Yoi katachi ssune- !!
kakkoyoissu

NKMRsan !! otsudesu!! Sawayaka 40sai na EGAO!!

Kawarimasitane-!! LOVE EAR ART san
!!


Gobusatassu !! Toitokoro Otsukaressu !! matamata

!! STOOP san !! Ushiro no E mo IRON mo kakkoyoissu


HAWG HOLIC san
sugokutte mabusiissu

suge-

HIDE san to KUBOSU & mou
HIDEMO san sports zenkai ssu


Kyosyou CANY kun Otsukaredesu !! otetsudai na EGAO
IRON to
K model

MHP kun yabaikurai ZEKKOUTYOU !!

KAZU san otsukare desu !!

Minato san Soutou $$ITTA$$ kannji na EGAO


KURUMA no hou ni ITTEmimasu!!

Acars ni zenkai na YUJI san
tousatsu gaesi na EGAO

Tyuumokudo ZE-Nn-KA-I na kumityou!!
honjitsu No1 na EGAO !!

nanndo ka ikimashitaga oai dekimasennde...... 82 san

Bobi san mo gokigenssu!!

konoatari
ha
otona na
KA....O......RI......
sa- PARKING demo ittemiyo-!!
PARKING hen ni Tsuduku

4 comments:

 1. たまには格好E画像載せてください・・・

  ReplyDelete
 2. かっこEのはやっぱ夜のゆうじさんっすね!!

  ReplyDelete
 3. 昼間はOUTすか(涙)

  ReplyDelete
 4. yu-jiさん
  いやいや!昼がモアで夜モーストってことですw

  ReplyDelete