Dec 3, 2011

HRCS 2011 na Hannyuuhen

54KHRM 54KH & Tsuchi !!!
osuki na kataha Eg ya Frame no chigai wo otanoshimi kudasai!!!

yoi kanji !!


O--!! KHRM & OWNERsan.........kubosu

Yokotsuka san !! Otsukaressu !!

SPE BU san & H.G.san Otsukasessu !!

Aniki's E-GA-O Otsukaressu !!

Dancing KUMITYOU !! Otsukaressu !!

82 san nagatabi otsukaressu !!

Mou otsukaressu !!

sonde yoru tyorotto HOLYTERROsan


kakkoE-no get ssu

MINAMINASAMA ASHITA YOROSHIKU DESU!!!

No comments:

Post a Comment