Nov 9, 2010

SANO no KAERI ni SPOGARA san

Sano no kaeri ni oil koukan desu !!

tsuide ni iroiro mitekuretyaimasu !!!wow!! matamata 59 !!!

a--!!! NKJo san nottemasune-!! subarashii !!

sonna konna de konsyuumatsu ha
16gou to 246 no kousaten rittainoborazu kono hen 7:30 de do--ssuka?? yokotsuka san ?

2 comments: