Nov 24, 2010

brake SUKASUKA

ikinari brake sukasuka ni natte kowainnde
Brake master cyl kid KOUKAN desu !!


korede anshin shite kattobemasu !!

No comments:

Post a Comment