Nov 7, 2010

5th SANO Kyuusya Sougou Karyokuensyuu

IsoB san ni sassotteitadaki SANO Kyuusya Sougou Karyokuensyuu ni ojyamasitemairimashita !

Kitakantou na katagata
ni mazeteitadakimasu !!Kutte nonde waratte nonde


sonde mata nondakurete nomarete nonde


Asadesu !!


Minosan & ore


75IRON na Iso B san!! kakkoE--!!
nanikara nanimade Arigatou gozaimasu !!

PEACE na GARGE san ojyama sasete itadaki arigatou gozaimasu !!


sprint na SMZsan!! hasitteru osugata saikou deshita !!WLA na Kamisan !! koitsu mo suge-ssu !! arigatougozaimasu !!Tippi na Rag san
kaerimichi goissyo de arigatougozaimasu !!


uwo-!! XL da !!honto

minasan


dono okatamo

suge-ssusonna konna de kaisan desu !!kaeri ha KOUSOKU de babyu----n !!! Mino&ryu san to Tippi san Arigatougozaimashita !!!

iya-- honto tanoshikattana--!!

No comments:

Post a Comment