Mar 22, 2010

kantou Kmodel Mania meeting

nadataru kantou no K-model mania ga katariattemasu!!

naiyou kosugi de tsuite ikemasenn w

deha higuchi san ENOSHIMA de!!simon san's 1952 K-model!!! u---n Lacey de kakkoyoidesu!!
nannka for sale mitaidesu!! kyoumi arukata doussuka??

No comments:

Post a Comment