Mar 29, 2010

Enoshima meeting 2nd sono2

sno2 de gozaimasu
speedbuggy san 67sprint!! kakkoi---!!


sonde honjitsu no K-model

mino san 55KHK rear fender kawatte masu !! tomarimasen w


spogara san 52K !! seat kawatte matamata sibuidesu!!


hujimemasitena uesan 52K!! suge- yoikanji ni yarete kakkoyoi!!sonde chocco san & boku!!
K-modelk×5dai!! minasama kakkoyoi!!

sono3 ni tuzuku・・・・・・・tabunn

No comments:

Post a Comment