Mar 23, 2013

Gyo-Za sono3

Hakone--!!

Hagurete 3dai de Rendezvous !!!

Kaz san KakkoE-!!Kyou ha Sentyou Mattari Bashiri !!

Kimochi E-na-!


Kokode Okaeri desu....

Mata Yoroshikude-su!!

Okiwotsukete-!!

Yanagawa san !!


Bantyou!!!


 
Midori no Inazuma !!Son na Kon na de TYUUOUTEI !!!


Tyorotto Narande

In !!


Hobo Kashikiri w


Deta !! OOMORI & OOMORI Kyousei w!!
Uma---i!!!

Tteka Nani Okotterundesuka w

Tte Kanji de Kotoshi no Gyo-Za Run Syuuryou-!!!!

KAZ san Syashin ARIGATOUGOZAIMA-SU !! Okiniirissu !!

O-WA-RI.....

No comments:

Post a Comment