Mar 26, 2013

DIRT A.C.T.S. UNION FUNNY na Katagata

Sa- iyoiyo ACTS !!
Mazu ha FUNNY na D-mon Aniki !!

E?? masaka no Syuuryou-!!

 Kiai no Taikyuu mo
 egui hashiri de

gangan

sememashitaga

hai sagyougi de syuuryou-(;_;)

sa-Taisyou FUNNY na Yagi~ Yagi~
Yagi~

Yoikanji deshitaga
Hai Syuuryou--(;_;)
 Photo YU-JI aniki

Sonde FUNNY na TSUUKIN OJISAN

O!!

O-!!

O-----!!
Sukoshi Hayai TSUUKIN ni Nattande
demo iyana egao de ×

Sonde
Hatsutyousen FUNNY na IMACHY !!

O!!!

Dart na Bike de Tanoshisou !!
Tokubetsu Syou de


Sonde FUNNY na Boku  !!
SX demo
CR demo
Photo Kiyoharu kun
Matamata SX demo

Ganbatte mimashitaga 
Hi Syuuryou---(;_;)
Demo Tanoshi-na-!!
TSUDIKU..........

No comments:

Post a Comment