Mar 27, 2013

DIRT A.C.T.S. UNION sono3

Jikai ha IRON de Syutsujyou!! na INAZUMA

O!! TAPOkun T100 yabai!!!


Sono go Ashi ha Daijyoubudesyouka........

kakkoE~!!!

Yappa Hayakutte Kakkoyoissu !!

Doumon Taiketsu!!

MT-5 kakkoE-ssune-!! Saito-san!!


Sondemotte ThunderClassic !!!!

Takada san !! 
http://deluxie.blogspot.jp/
KakkoE-ssu!!!
Triumph kininaru........

Sonde New350na SPB IWATA san !!!
http://news.speedbuggy.biz/
Suge- zekkoutyou de hayaissu !!
350 kininaru........

Sonde T100 TAPOaniki !!!
http://taposblog.blogspot.jp/
i-na i-na !!
T100 Kininaru.........


Mangu- Nakanocchi !!!
Triumph no 250 !!
i-na i-na !!
Triumph no 250 kininaru.........

Uwo-!!RUMPAGE san matamata IRON de Suge---!!
http://www.rampagemotorcycles.com/
burebure suimasen....
i-na-i-na- yappari IRON mo kininaru......

soudesu yappari ThunderClassic !!!!ni detai !!!
   
Gaman dekimasen....Bike do-siyo-!!

konkaimo  DIRT A.C.T.S. UNION suge- Tanoshikattassu !!
STUFF no minaminasama  genchi de oaishita minaminasama
ARIGATOUGOZAIMASHITA !!

No comments:

Post a Comment