Jul 21, 2012

YOGP HILLCLIMB !! sono4

SAKA !!


BUDDY san!! aikawarazu  kakkoE-!!Uwo--!!  RIKIO san YARUKI !!


o-!!  kochirano IRON ni akogareta  mondesu !!SR TAIKETSU !!


YAGI~ OUENTAI !!
KONNICHIWA~!!
o-!!  jikai  syutujyoussune-!! 
TEAM  LICKS  no  himitsu  heiki !!SASUGA  DESU !!

OSAKI san  mo  OTSKARESSU  !!

TSUDUKU・・・・・

No comments:

Post a Comment