Jul 21, 2012

1954 KH HILLCLIMB SHIYOU !!

HILLCLIMB  derunde TYOI IJIRI !!
nanka  konmananbyou  no  arasoi  nande
keiryouka  shimashita !!

Tank wo Temochi no  Hummer Tank ni !!  Eg  yoku  miete  yoikanji !!
 Tire  mo  gotsugotsu  ni !!

Front Fender  wo Temochi  no  buttagiri  ni

mitame  mo omosa mo yori karuku !!

Time  Nobitakana~?
 yappa
 nann nimo tsuitenaito kakkoyoina~

kore ha kore de YOINA~!!
demo  sugu  MODOSHITYAIMASU !!


Tsukkomi sugi de kouhan shissoku hen

No comments:

Post a Comment