Jul 19, 2012

YOGP HILLCLIMB !! Sin-5 san

SPB Racing Hitori de Norikomi na Sin-5san !!
Great  na  Start !!


great  na  TOBI !!

Ame  ni  mo  MAKEZU !!

MAJI  de  HAYASUGI  de  BIKKURI !!
ORE  mo  KOSOREN  shiyo-!!
OTSUKARESSU !!

No comments:

Post a Comment