Jul 24, 2012

YOGP HILLCLIMB !! Antique Class

Sa- Bokura no Antique Class desu !!
Photp by YAGIaniki Thanks desu !!
http://mcfunny.blog103.fc2.com/blog-entry-320.html#320

mou
minasama
haysugi
desu !!
konkai mo
time
oohabani
nobitesou !!
minasama nobotteku
speedo ga
mettya
hayaissu !!
kekka
nakanaka  demasennne-!!

YOGP
http://yorinogp.web.fc2.com/

No comments:

Post a Comment