Jul 5, 2011

kanto sportster meeting 9th okaerihen

sonogo jyougashima no HAMAGIKU !!

Onocchi icjoishi no URAmenu !! suge-umai-no
syuppatsu-no

TKHSkun keri-nochocco-san mo hashiri-no
NKJsan mo hashiri-no
umipperi nuke-no
KDsan-no

IMC kun osaki-no
Onocchi tori-no
mezurashiku YGSsan made tori-no
http://www.youtube.com/user/mcjunky136#p/u
Mike kun toko ojyama-no
ninki blog boku no pure true love street (http://mikeheartpaint.blog.fc2.com/)

hataraite-no
Minato san toko orite
besyari-no
minna de YGSsan toko made
hashiri-no
FUNNY san ni tsuite

matamata
besyuri-no
onocchi hayagaeri ayashi-no
YGSsan motto ayashi-no
minato san otsukaresamadesu-no

kazu san mo otsukaresamadesu-no
mike kun mo iroiro nuttemoraitainnde yoroshiku-no

momo kun ninki blogger no senaka-no (itsumo arigato desu!)
suge- tanoshii ichinichi deshita !! minaminasama ojyama itashimashita !!

No comments:

Post a Comment