Jul 18, 2011

Chain darudaru de koukan & 75 76

Chain darudaru de shibou !!
SPOGARAsan de koukan shiteitadakimasu
iroiro cyousei shiteitadaki YKTKsan shijyoudesu
naninottemo kakkoyoi !!

sonna konna de okyakusan no 76
matomattete yoi kanji desu
u--nn
Liberty!! kondo zehizehi!!


wo!! 75 no okatamo toujyou !!
kodawari no 75 desu
connected dual muffler mo kakkoyoissu


ohutakata tomo jinba tomo yoi kanjidesu !! zehi goissyo shitaidesu !!


Chain to tire kawatte matamata tanoshiku narimashita !! TANOSHI-ssu

No comments:

Post a Comment