Jul 28, 2010

Syaken Kanryou !!!

73XLCH Syaken Kanryou desu !!

Tsuideni hibihibi de kowakattannde tire koukan !!!
yahari Gijyutsu no Nippon na DUNLOP desu


Sonde konsyuumatsu EVIL na katagata ni mazetemoratte ittemairimasu !!

KAN KOFFEE MEETING


No comments:

Post a Comment