Jul 26, 2010

Honjitsu no Sporty Garage san ! (60's OriPains)

Suge- yatsura ga haitta tonokotode ittemairimasita!!

Sporty Garage san !!


Eg oil koukan !! memo 3100mile


Suge---!! Oripain 1gou !! CH !! kakkoyosugi desu !


Wo--!! OriPain 2gou!! suge-yoikannji desu!!55Kh kansei omedetougozaimasu !!!


54&55 KH


otakara ga ootaku ni missyuudesu !

No comments:

Post a Comment