Aug 1, 2010

KAN COFFEE MEETING takasaka PA

ittekimashita kan koffee meeting

dai3! yorudakedo kuuki nurunurudesukan-etsu tomonobu no IRON kinkin de down


minatosangou sasuga cyo-hayakattadesune- !! gomeiwaku okakeshimashita !!


kaijyou no TAKASAKA PA

mike kun gokigenCB & nenreisagina biyoushi-sanKAZsangou konoiro kakkoyoi- & otsukare suwarikomi KAZsan


iron

iron & bronco


sagakun IRON


kerizukare de hitono bike de FUTENE w

yappa tanoshi--na---!!!
minasama otsukare & arigatougozaimashita !!
sonde gomeiwaku okakeshimashita !!
mata goissyosasetekudasai !!

EVIL ACT !!
thanks desu

No comments:

Post a Comment