Aug 17, 2013

Zuibun Tacchimaimashitaga A.C.T.S saigo !!

Zuibun Tacchimaimashita....

Demo Tsuchi to Triumph ha kakkoyoi !!
http://deluxie.blogspot.jp/


Honjyou san mo Hayakattana-......


XLH mo Tsuchi ga Oniai !!
tteka ushiro no Cyndie san Waraeru w

Soshite OJISAN tachi ha Hikage de Gesewana Hanashi w

Jyo-naka san Aza--ssu !!

Okki-kun mo Aza--ssu !!

 Ero-Tabibito san mo Aza--ssu !!
http://chopperslife2.blogspot.jp/

 Minasama Okiwotsukete-!!


Race mo owari Toru san nomi Manzokuge w

Tokubetsusyou Omedetou gozaimasu !!
Zenshin tottokeba yokatta w


tteka SPBteam 3kan!!!
konoegao !!
Kuyashi----

Mangu-san ha OTSUKARE w


Mata Shikuyoro desu !!
http://www.rampagemotorcycles.com/

Soshite boku ha

Doro doro de Ganbarimashitaga

Saigo ni kokete
Damedame desu

Funny gumi Mukan w
Kuyashi--------------!!
demodemo
tanoshikattana-!!
Minaminasama Arigatougozaimashita !!

No comments:

Post a Comment