Aug 25, 2013

YAMATO AUTO-BY MEETING !!


Ame no naka Kyoukou de Ojyamadesu !!

O!!Asa kara Zekkoutyou w


Ame no naka aqualine watatte naniyattensuka-w

Jyunji san Hukki !! Omedetougozaimasu !!


Shin-5 san Raisyuu Tanoshimissu !!

Kuttebakka w


NandaKanda Kitemasu w

Kakkoyoina--!
O!!!


Kyou mo Arigatougozaimashita !!!


Damedame & AV-Danyuu

O!! Suge-

Otsukare-ssu !!

Otsukare-ssu !!

Otsukare-ssu !!
Iyaiya Tanoshikutte Waraippanashideshita !!
Syusai no Minaminasama ARIGATOUGOZAIMASHITA !!

No comments:

Post a Comment