Aug 21, 2013

morning cruise 0818 !!

Hisabisa Mornicru !!

 Daikoku kara babyu-----n!!

Are Cyndie san w
pose ga Tyuutohanpassu w

Tonari ni Kowaihitoga......

Kimochiyoi !!

Sonde Odaiba Shiokaze p

O!! mata yoi E-GA-O w

A!! Mutsuo san goikkou !! 0901 Tanoshimissu !!
http://fujimaruriders.blogspot.jp/

A!! SCCR no Hyougara no Katada !!

Suge-ssu!!
http://sccr1.com/?attachment_id=324

Minasan Hayasou !!
tyanto netekudasai w
http://xsurfin-birdx.blogspot.jp/

YENKO !!Ojisan

Jyo-Naka san mo Toujyou w
gennkidana- w

Ishibashi san yappa suge-okotsukimasune-!!suge-ssu!!
http://ignitehideki.seesaa.net/

O!! KING !!

 Otsukaresamassu !!

Sonde Matamata FILLMORE san !!
http://ftc2008.blog73.fc2.com/

matamata IZONSYOU w

E YU-JIsan Houshinjyoutai w

Saikin okiniiri no UNI&HOTATE !! UMAI !!Tanoshikattassune-!!

Mata shikuyorode-su !!
Owari.....

No comments:

Post a Comment