Jan 11, 2013

ShinSyun YOGP !! Sono1

 0106 Hatsu VMX !! YOGP desu !!

SUge---!! RAMPAGE san IRON da- !!
http://www.rampagemotorcycles.com/2013/01/yogp-2013.html

Subarashiii !!


Sassoku 100 ika !!!
Takada san Babbyu----n !!

Rikio san Babbyu----n !!

Boku mo Babbyu----n !!

Sa-!! Warera ga Yagi~san  Shihan Twinsus !!

Funny Tee E-na-!!

Babbyu----n !!

Asokode Kokenakereba・・・・・1tou dattanoni w

Babbyu----n !!

Mangu- Aniki tachi mo Babbyu----n !!


Sonde 50cc 

Suge-!! Rival Taiketsu !!


Tsuukin man !!

Are Are YUJI aniki Doushimashita ??
(;_;)
Tsuduku・・・・

No comments:

Post a Comment