Dec 3, 2012

HOT ROD Maeni Tyorotto 32th YOKOHAMA MARATHON

Kokonntoko Ganbatte Hashitte
IYOIYO desu

32th YOKOHAMA MARATHON

IyaIya Kurushikatta
Dounika KANSOU !!

GROSS TIME  47:56
NET TIME  47:53
RANKING  580/3984
SOGORANKING  637/5775
Dounika Mokuhyou Tassei !!

SA- HOT ROD ni MUKAIMASU !!!

No comments:

Post a Comment