Nov 25, 2012

SHIZO-KA O-DE-N !! sono1

Kotoshi mo ikimasu SHIZO-KA O-DE-N !!
Tenki mo Saikou !!

Seisyou Syuugou !!

Asahi & Kiyoharu kun

Asahi & Asuka sama

Asahi & OJISAN

Samui kedo

Saikou desu !!


O!! Sentyou !

Kyou ha IRONssune !

Taityou !!

Touboe na Charisma

Tadoritsukeruka-??

kimochi E~

Hakone Nuke~no

Are ??

ARE ??

Trouble ssuka-!!

ASUKA sama & Kiyoharu kun

Retire !!! Zannen.....

sonna konna de mukaimasu ....

Sawayaka 41

Not Sawayaka 44
Tsuduku......

No comments:

Post a Comment