Nov 10, 2012

Deluxie came to Yokohama

Deluxie no minasama ga Yokohama no yoru ni !!  
FILLMORE TRIP CAFE san !! Syuugou !!
http://ftc2008.blog73.fc2.com/

Tyorotto yoru bashiri !!

Minna HAYAI---!!!

minna kakkoE~na !!

Tapo kun !!
http://taposblog.blogspot.jp/
Suge~kakkoyoissu !!

TAKADA san Shibui Hyoujyou・・・・
http://deluxie.blogspot.jp/
uo !!  issyoda ww

Honjyo-san  mo  kakkoE-na- !!


Suge-TANOSHIKATTANA--!!!
OSASOI ARIGATOUGOZAIMASU !!

Honjyo-san  Otsukare--ssu !!

Tkada san Okiwotsukete---!!

OSAKI sentyou mo OTSUKARE----ssu !!!
Tapo kun Okiwotsukete---!!!

YAGI san mo AZA---SSU !!!
Sorenishitemo
TRIUMPH  ha yoi BIKE rashii.....
Kininaru......

No comments:

Post a Comment