Nov 9, 2012

Saikin no 1954 KH

 VMX Syutsujyou Shiyou !!

Front 19inch Hossoi H rim to GotsuGotsu Tire !!

752 !!!

Rear Borrani Syoki no Hrim !! & GotsuGotsu Tire !!

Front Hosokute Kakkoyoi !!

Hashiri na Kanji de Yoissune-!!

Suge- Okiniiri desuga

Syaken totte zennbu modoshite ROJYOU HUKKI desu !!

No comments:

Post a Comment