Aug 21, 2012

Nankai Run !!!

NAKAJYO-san !!  KakkoE--!!!
ARIGATOUGOZAIMASU!!!!

ttekotode  Kitchen  NAKAI  san  !!!!
Mochiron  KATSU  Curry

Mina  mo  KATSU Curry
Suge--UMAISSU  !!!
Syutokou  BASHIRI  mo  GOKIGENDESU !!

KAZ san  2syuurentyan  ARIGATOUGOZAIMASU !!
http://triumpher.exblog.jp/
Cyndi san mo Matamata ARIGATOUGOZAIMASU !!!
http://xsurfin-birdx.blogspot.jp/39 kun mo ARIGATOUGOZAIMASU !!
http://tyometyomesingo.blogspot.jp/search/label/39


Pure Boy of Kamata kun mo ARIGATOUGOZAIMASU !!


UMAISHI  TANOSHIISHI

SAIKOU  na
DOYOU  no  YORU  deshita !!!!

No comments:

Post a Comment