Aug 31, 2012

CHI-RI-HA-MA sono 3

Yappa Suge-!!  wareraga TAKADAsan  wareraga Fukudasan


NA-KA-YO-SHI  !!!

NA-KA-YO-SHI  !!!
 bokuno hairu suki ga arimasen.........


BENTEN  MOMOkun  Otsukiai  ARIGATOU  DESU !!
 Majimeka !!


TEIOU  Cyndi san  mo  OTSUKIAI  ARIGATOU  DESU !!

sonna doyagao saretemo......
 owakare  ha  kanashige !!
http://xsurfin-birdx.blogspot.jp/2012/08/sand-flats-speedway_912.html
iya-  tanoshikattana~!!!
 Ojisan  de Peace sign www ×5momo kun ni moratta  syasin  SAIKO-!!

otsukaressita-!!!
owari

No comments:

Post a Comment