Nov 29, 2011

HOT ROD CUSTOM SHOW 2011

Iyoiyo konsyuumats HRCS2011 ssune-!!!
maniaunoka- !! 54khrm

tanoshimi tanoshimi

oh!! high pipe mo yoikanji desu !! EG kaketaissune- YKTK san w

tanoshimi tanoshimi !!

cab mo docchi ga tsukunokana- !?

tanoshimi tanoshimi

KHRM to KH de narande EG no Chigai ya HUnnIKI no Chigai nannka mikurabetara omoshiroissune-

tanoshimi tanoshimi
hikitateyakude KH mo narabetyaimasu !! mienai toko no osyare !! seisakutyuu
tanoshimi tanoshimi

No comments:

Post a Comment