Nov 24, 2011

Honjitsu no ojiki !!

K no Eg mite ninnmarisoshite nayamu
soshite KH ni matagari nayamu
sohite doya gao
suge- niatte kakkoyoinndesu
ga
met mo bike mo boku no nanndesukedo・・・・

sonna OJIKI ga minna daisuki desu

No comments:

Post a Comment