Nov 16, 2011

72 GOLD DUSTER

Suge-!! mannma de kakkoyoi
1972 gold duster

yappa 72 tail yoissune-

kore hoshi-!! jisaku tono koto desu


HSKW san tanoshii DUSTER banashi mata yoroshiku onegaisimasu!!

No comments:

Post a Comment