Jun 2, 2011

aji

aji ari na bike te yoissune !!
aji dene-kato ame demo kaze demo norimakuttemasuga madamada detekimasen

No comments:

Post a Comment