May 31, 2011

MOPAR Pentastar emblem

pentastar emblem wo kuttsuke mashita !!
nazeka MIGIGAWA dake ni tsuiteru kono emblemoikoshi no sai oikoshita kuruma ni appeal toka
rojyou tyuusya shiteru toki hokousya ni appeal toka
ironn na setsu ga aru mitai desuga
kon na mono hitotsu de yoikanji desu !!

No comments:

Post a Comment