Mar 9, 2011

original paint

1973 no monohon tank ga todokimashita !!

monohon & jikasei ese


monohon & batta

before

after

shiyou zen

shiyou go

yaku 40 nen kakatte tsuita kizu ya

sabi ya

yogore de


yappa aura ga betsumon desu

No comments:

Post a Comment