Mar 9, 2011

ENOSHIMA 4th

ore ha kesseki deshitaga
ono daisennsei yori syashinn itadakimashita thanks desui-na- i-na- !! suge- tanoshiso-!! hayaku 5th yoroshiku desu !!

thanks
sporty garage san
speedbuggy san
higher ground san
bentenkozou san
mc funny san
ss/s san
licks san
ckbros san
joes motorcycle san
izu & chinese san
& minaminasama

syashin tanoshimasete itadakimashita!!

No comments:

Post a Comment