Mar 3, 2011

EIHIRE kun

spogara san de oaishita nakajyou san to
ISHIBASHI san no toko he ojyama desu

Eihire kun !!! suge-
suge- line !!
kakkoyosugi desu

naganaga ojyama de sumimasen deshita !!
HOT WIRE san
http://www.hotwireshop.com/dc/index.htmlNakajyou san thanks deshita

No comments:

Post a Comment