Aug 10, 2010

MOON Motorcycle swap meet  sono3 bike hen2

bike hen2


yoi kanji na IRON!!!

OGWsan !!! aikawarazu kakkoyoi !


K!!! gobusata desu


XLCR !!! suge---


IRON !!!


suge- tanoshii ohanasi THANKS desu


IRON !!


kono sports yoissune--


suge---!! highpipe na okata


70's na osankata !!

yappa mannaka 73 kininarimasu !!!

iron !!

madamada iccyaimasu !!

No comments:

Post a Comment