Dec 22, 2013

HOT ROD CUSTOM SHOW 2013 Parking 2

 O!! Fujimaru no Aniki !!
aemasendeshiatane...
http://fujimaruriders.blogspot.jp/Otsukaressu !!


Itsumono Rokudenashi Gundan !!


Light ga......Kakkoyoi...

Kakarazu Tyuumoku na Kubo...

Otsukaressu !!

No comments:

Post a Comment