Dec 16, 2013

HOT ROD CUSTOM SHOW 2013 Parking 1

Aiteshimaimashitaga Chikatyu-desu !

a!!kariage senpai otsukaressu!
uho!! buishi-!!Noriyasuso-de yoikanjissune-!!


A!! Midori no Ojisan !!


Are- mouokaerissuka- !! Zannen....
http://666chop.blogspot.jp/

tteka saikin LICKS ni ikitakutetamaranbai....
Rikio san Otsukaressu !!
http://bar-licks.blogspot.jp/

Uwasa no E-GA-O itadakimashita !!
Abe cyan Otsukaressu !!
Tsuduku.....

No comments:

Post a Comment