Oct 19, 2013

YOGP!! Nagano!!Saisyuusen!!

 YOGP !!
Honjitsu no Aniki ha XL !!

yoi kao desu w

 zekkoutyou ssune !!Soshite KUDO san.......Warui Kao dana--w

Otonagenai...w


A!! Nukareta wA!! RAMPAI husai !!
Otskare---ssu!!
http://www.rampagemotorcycles.com/
 tteka
Suge----


Subarashii.....
Otouto san mo Otsukaredesu !!tteka Minna de 2i.....w
Iyaiya Tanoshikattana--!!
Otsukaredeshita---!!

No comments:

Post a Comment