Oct 3, 2013

Shin-Soba 2013 sono2

 Tsugi koso Fujimaru de !!
http://fujimaruriders.blogspot.jp/

K de Tobashisugidesu w

Keitai IZON wSerena vs ITOsan w


Boku no IRON ha Tabun Oogoto desu w
Ohayameni.......
http://19771979tt.blogspot.jp/Yoi Egao !!

Yoi Egao !!

Yoi Egao !!

Akagiyama-!!

OZSANS !!

Kita-!!

Dndori AZA-SSU !!Boku no nakadeha JAPAN 1 na SOBA !!
 Oisikutte Saikou deshita !!
Mata koyo-!!
Owari.....

No comments:

Post a Comment