May 1, 2013

Tamagawa Diner kara~no SPBsan

 Tamagawa Diner !!

Kimochi yoi tko dana-!!Jyo-Naka san Osasoi Aza-ssu !!


Oishikattana- !! 

Sonde Toumei !! Genki na OJISAN tachida w


Hajimemashite-na KOJIMA san !! Kongotomo Yorosikudesu !!

Dandan Kuraku nari

Suge- Samui desuga

 Kimochiyoissu !!Sondemotte SPB san !!
http://news.speedbuggy.biz/

Ikina ri Suimasendeshita!!!

Sprint kininaru......

Sprint kininaru...... 
Arigatou Gozaimashita~!!!

No comments:

Post a Comment