Feb 21, 2012

Sunday!! kubosugou Hukkatsu !!

nanka denwa
k「korekara dai3 hashirimasu !!」
j「nanideyo??」
k「w cab no aitsude・・・」

tte kotode ittemimasu !!
hisabisa !!
nannka
sugge- kotoni ww
zekkoutyou no youdesu !!
yappa yoine-!!

narashi tyanto yareyo---!!
sonna sunday deshita !!

No comments:

Post a Comment