Jan 9, 2014

Shinnen Akemasite Sporty Garage Run(Omiokuri nomidesuga......) sono2

 SpotyGarage Sousai !! Honnenmo ShikuYorodesu!!
http://www.sportygarage.com/

Kariage Aniki !! Kariage mienai....w

Nakajyo- Paisen mo Kotoshi mo Yoroshikussu !!


O!! Buishi-!!

Deta w

ttena kanji de Minasama Itteshimaimasu !!


Boku ha Tityuumade Prius de Heisou...w

Minna i-na- !!

Mata mata-!!
Sasuga Kanrokuarimasu...

Bokuha oshigoto nande kokomadedesu .....

Itterasya-i!!

Suge- KHKs
tteka boku ha mada hatsunorishitenai....w
Oshimai....

No comments:

Post a Comment