Jul 5, 2013

Mike no PAN kinen !! Sono3

Sa- Umipperi Kimochiyoi !!
oh!! HolyTerror4ninnsyuu!!

Nishida senpai Sendou Aza--ssu !!Rikio san mo Aza--ssu!!

Jyunko Sakurada bari no hitosashiyubi !!
Kakkoyoissu !!

tteka Yoshinari san to battari !! 
http://luckyjohn.exblog.jp/

Mata hashirimasyo---!!

U~n Kimochiyoui....

Mike mo Gokigen de naniyori !!


Pose Kakkoyoi !!

Sonna konna de Babyu~~~n to

Atsugi LICKS san !!
http://bar-licks.blogspot.jp/


Dore mo Kore mo Suge- Oishii !!


Buta Umai !!!!

O---!!! Vegetarian www

Yappa Nakayoshi w

Kaodashi NG no Sattyan !!

Kakushidori w 
Oishii Syokuji Aza----ssu !!

Iyaiya Kanpeki na Dandori na Touring kikaku Aza---ssu
Minato san ni Kansya !!
Suge-Tanoshikattassu
Aza---ssu !!
o-wa-ri.....

No comments:

Post a Comment