Jun 24, 2013

MA-GU-RO

 Dmon san no OSASOI de MA-GU-RO !!

Suge- Yoi Tenki desu !!

Abe tyan GOBUSATASSU !!

Sa- IZU KO-GEN he !!

Kao Gard w
O!! Mirai noo BIKE !!
SYO-GUN !!


SYO-GUN !!

U-n Kimochi yoi !!!
TSU-DU-KU......

No comments:

Post a Comment