Mar 13, 2012

yobashiri & 65barracuda

odaiba

woooo! early barracuda!!!
yappa i-na i-na !!!
i-na i-na i-na majide !!

sonde kattobi masu

yokosuka P.A.
tanosyuu gozaimashita ..

No comments:

Post a Comment