Sep 10, 2011

SPEEDBUGGY & 39 SunKu

SpeedBuggy san ni ojyama desu !!doremo
koremo
kakko e-ssune-!!

39 SunKu !!
Takahashi kun to utiawase !! yoroshiku onegai shima-su!! tanoshimitanoshimi


u--n shiawasesou !!

honto yoi hunniki de mattaridesu!! arigatou gozaimashita !!

No comments:

Post a Comment